Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Stienen E.W.M., Brenninkmeijer A. & Klaassen M. (2008) Why do Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica feed on fiddler crabs Uca tangeri in Guinea-Bissau? ARDEA 96 (2): 243-250
Lachsterns Gelochelidon nilotica die in Guinee-Bissau overwinteren, eten vooral wenkkrabben Uca tangeri en af en toe vissen en sprinkhanen. Wenkkrabben hebben een lage energie-inhoud, waardoor relatief grote hoeveelheden gegeten moeten worden om aan de dagelijkse voedselbehoefte te voldoen. Bovendien bevatten wenkkrabben relatief veel niet-verteerbare delen, waardoor de capaciteit van het spijsverteringskanaal een beperkende factor zou kunnen zijn voor de voedselopname. Lachsterns die wenkkrabben eten, brengen een groot deel van de tijd rustend door. De rustperiodes nemen toe met de energieopname. Bovendien zijn de rustintervallen na het verorberen van een prooi positief gecorreleerd met de energie-inhoud van de gegeten krabben. Waarschijnlijk zijn deze rustperiodes, die de voedselopname begrenzen, nodig voor een goede vertering. Desalniettemin zijn wenkkrabben een goede prooikeuze voor de Lachsterns. Vanwege de hoge vangsnelheid kunnen de sterns met het eten van krabben gemakkelijk in hun dagelijkse voedselbehoefte voorzien. Wanneer Lachsterns 1,5 uur op wenkkrabben foerageren, rustpauzes inbegrepen, krijgen ze genoeg energie binnen voor de hele dag. Wanneer ze op vissen jagen, hebben ze hiervoor ongeveer 2,5 uur nodig. In vergelijking tot meer gespecialiseerde visetende sterns als Dwergstern Sterna albifrons en Grote Stern S. sandvicensis is het vangsucces van vis bij Lachsterns zeer laag. Energetisch gezien hebben overwinterende Lachsterns die in Guinee-Bissau wenkkrabben eten, dus een gemakkelijk leven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]