Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

López G., Figuerola J. & Soriguer R. (2008) Carotenoid-based masks in the European Goldfinch Carduelis carduelis reflect different information in males and females. ARDEA 96 (2): 233-242
Verondersteld kan worden dat de kleurenpracht van het verenkleed bij vogels afhangt van de gezondheidstoestand van het individu. Of dat zo is werd onderzocht aan de hand van de markante koptekening van Putters Carduelis carduelis. Bij vrouwtjes – niet bij mannetjes – werden duidelijke verbanden gevonden tussen de kleur van het rood op de kop en bloedwaarden en de aanwezigheid parasieten in het lichaam. Individuen die geïnfecteerd waren met de bloedparasiet Haemoproteus hadden een minder intensief gekleurde kop (vooral in het gele deel van het spectrum). Daarnaast was de UV-reflectie van de rode koptekening minder wanneer de vogels geïnfecteerd waren door de coccidiose veroorzakende protozoë Isospora. Bovendien bleek er een verband te bestaan tussen de kleuring van de kop en de dichtheid aan witte bloedlichaampjes, hetgeen een aanwijzing vormt dat de kopkleur een indicatie is voor de status van het immuunsysteem.


[close window] [previous abstract] [next abstract]