Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nicolaus M., Bouwman K.M. & Dingemanse N.J. (2008) Effect of PIT tags on the survival and recruitment of Great Tits Parus major. ARDEA 96 (2): 286-292
Door vogels te voorzien van een transponder wordt onderzoek naar gedrag en verspreiding een stuk efficiŽnter. Bovendien leveren de transponders veel informatie zonder dat de vogels opnieuw gevangen hoeven te worden. Transponders zijn tegenwoordig zo klein dat ze zelfs bij kleine vogels gebruikt kunnen worden. Dit onderzoek beschrijft hoe transponders onder de huid van oude en jonge Koolmezen Parus major worden aangebracht. Het voordeel van deze techniek is dat de kans op verlies van transponders minimaal is. Het dragen van een transponder bleek geen effect te hebben op de kans om uit te vliegen, het lichaamsgewicht tijdens de eerste maanden na uitvliegen, de overlevingskans, en de kans om zich als broedvogel te vestigen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]