Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Troscianko J., Bluff L.A. & Rutz C. (2008) Grass-stem tool use in New Caledonian Crows Corvus moneduloides. ARDEA 96 (2): 283-285
Beschreven wordt hoe een Nieuw-Caledonische Kraai Corvus moneduloides twee werktuigen maakt van droge grashalmen, waarna deze gebruikt worden om hagedissen uit spleten van een hekpaal te jagen. Een van de gereedschappen werd teruggevonden zodat het gebruikte materiaal precies kon worden bekeken. De waarneming bevestigt eerdere vermoedens van de auteurs, die tevoren minicamera’s op wildlevende kraaien hadden bevestigd, dat droge grashalmen als gereedschap door de kraaien worden gebruikt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]