Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mainwaring M.C. & Hartley I.R. (2008) Seasonal adjustments in nest cup lining in Blue Tits Cyanistes caeruleus. ARDEA 96 (2): 278-282
Het bouwen van een nest is een van de inspanningen die een ouder moet leveren in het broedseizoen. In gematigde streken valt het broedseizoen in de overgang van voorjaar naar zomer en dat betekent dat de omgevingstemperaturen flink kunnen veranderen. Ouders zullen waarschijnlijk kosten en baten van het aandragen van nestmateriaal tegen elkaar afwegen, en die balans zou anders kunnen uitvallen naarmate het seizoen vordert. In dit artikel worden seizoensveranderingen in de nestbouw van Pimpelmezen Cyanistes caeruleus beschreven. De auteurs kwantificeerden de lengte van de nestbouwperiode, het nestgewicht, de nestsamenstelling, de aantallen Kippenvlooien Ceratophyllus gallinae en het aantal eieren. De duur van de nestbouw nam in de loop van het seizoen af, maar dat ging niet ten koste van het totale gewicht van het nest. Wel veranderde de nestsamenstelling in de loop van het seizoen. Het gewicht van het materiaal waarmee de nestkom werd bekleed nam af, tegelijkertijd bleef het gewicht van de mossige basis van het nest en de hoeveelheid vlooien stabiel. Dit suggereert dat het Pimpelmeesvrouwtje selectief de bekleding van het nest aanpast wanneer de omgevingstemperatuur toeneemt. Daarmee creŽert ze een optimaal microklimaat voor het uitbroeden van de eieren en het opgroeien van de jongen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]