Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Paillisson J-M., Latraube F. & Reeber S. (2008) Assessing growth and age of Whiskered Tern Chlidonias hybrida chicks using biometrics. ARDEA 96 (2): 271-277
De Witwangstern Chlidonias hybrida is een kwetsbare soort die vooral in Europa langzaam maar gestaag achteruitgaat en dus meer aandacht verdient. Dit artikel beoogt bij te dragen aan het beter bestuderen van de broedbiologie van de soort. De auteurs presenteren groeicurves van kuikens van Witwangsterns, die behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van de leeftijd van nestjongen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Grand-Lieu Meer in West-Frankrijk. Negentien nesten werden omheind en van 33 kuikens uit deze nesten werd de groei gevolgd. Daartoe werd gedurende de nestperiode elke 2–3 dagen het lichaamsgewicht bepaald en de tarsus-, snavel- and vleugellengte gemeten. De consistentie in metingen tussen twee onderzoekers bleek hoog (gemiddeld 0,9). Tijdens de nestperiode namen de tarsuslengte en het lichaamsgewicht snel toe en bereikten plafondwaarden van respectievelijk 23,23 mm (± 0,18 SE) in 14 dagen en 92,35 g (± 1,82) in 16 dagen. De logistische toename in lichaamsgewicht (K) was 0,294 g dag–1 (± 0,016). De snelste lineaire toename in gewicht tussen dag drie en dag negen was 6,32 g dag–1 (± 0,28). De gestandaardiseerde lineaire groeisnelheid (LGR) was 7,0% van het lichaamsgewicht van een volwassen Witwangstern en is daarmee vergelijkbaar met waarden in de literatuur voor de nauw verwante Zwarte Stern Chlidonias niger (6,5–7,9%). Na 20 dagen, toen de kuikens op het punt van uitvliegen stonden, groeiden de snavel en de vleugel nog steeds. Tot het moment van uitvliegen was het logistische groeimodel van de vleugellengte de beste biometrische maat om de leeftijd te bepalen. Omdat de biometrie van vogels vaak geografische verschillen vertoont, zijn de resultaten misschien beperkt bruikbaar voor andere populaties. Er wordt dan ook voor gepleit om de kuikengroei van Witwangsterns ook in ander Europese broedpopulaties te bestuderen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]