Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Alonso J.C. & Alonso J.A. (1992) Daily activity and intake rate patterns of wintering Common Cranes Grus grus. ARDEA 80 (3): 343-351
In Gallocanta, noordoostelijk Spanje, werden overwinterende Kraanvogels bestudeerd. Dit artikel gaat over de dagelijkse activiteitspatronen van Kraanvogels in relatie tot kenmerken van de foerageerplaats, de afstand tot de slaapplaats en de groepsgrootte. De hoeveelheid tijd besteed aan voedselzoeken, de duur van 'vlagen' van voedselzoekgedrag en de voedselopnamesnelheid vertoonde twee pieken per dag: een in de vroege ochtend en een tweede in de late namiddag (Figs 1-3). De tijd besteed aan waken, poetsen en andere activiteiten vertoonde een piekrond het middaguur (Figs 1 & 2), wanneer de vogels zich gewoonlijk ophielden bij de drinkplaatsen. Het patroon van deze activiteiten was dus tegengesteld aan dat van het patroon van de foerageergedragingen. De mobiliteit van de kraanvogels was vooral 's ochtends hoog (Fig. 5). Er werd dan ver weg van de roestplaats (Fig. 6) gefoerageerd op plaatsen met een hoog voedselaanbod (Fig. 7) in betrekkelijk kleine groepen (Fig. 8). In de late namiddag was het beeld omgekeerd. De opnamesnelheid verandert daarbij nauwelijks. Dit patroon werd beschouwd als een verschuiving van riskante naar minder riskante foerageerstrategieŽn in de loop van de dag, naarmate de honger afneemt. De waargenomen sterke afname in de totale voedselopname per vogel per dag van november tot maart (Fig. 4) werd toegeschreven aan de zeer grote voedselbehoefte van pas aangekomen migranten die in een zo vroeg mogelijk stadium reserves proberen op te bouwen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]