Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

De Leeuw J.J. & Van Eerden M.R. (1992) Size selection in diving Tufted Ducks Aythya fuligula explained by differential handling of small and large mussels Dreissena polymorpha. ARDEA 80 (3): 353-362
In NW-Europa is de Driehoeksmossel het stapelvoedsel van overwinterende Kuifeenden en andere duikeenden. Kenmerkend voor duikeenden is de relatiefkorte tijd die dagelijks aan voedsel vergaren wordt besteed. In dit onderzoek is bij Kuifeenden gekeken hoe het duiken invloed uitoefent op de grootte van de gekozen mossels. Hiervoor werden drie eenden getraind om te duiken naar mossels, die tot een diepte van 5 m werden aangeboden in individuele duikkooien. Bij niet-duikende eenden werd de techniek en de efficiŽntie van het selecteren van mossels van verschillende grootte waargenomen. Uit deze experimenten bleek dat Kuifeenden gebruik maken van twee foerageertechnieken: kleine mossels (met schelplengte kleiner dan 16mm) worden met meerdere tegelijk opgezogen en uit het water gefilterd, terwijl grotere mossels (17 tot 30 mm) individueel opgepakt en doorgeslikt worden. Het filteren van kleine mossels is het meest efficiŽnt uit het oogpunt van voedselopname (uitgedrukt in asvrij drooggewicht, AFDW). De eenden die niet hoefden te duiken selecteerden de kleinst mogelijke mossels, vermoedelijk om de kraakkosten van de in hun geheel doorgeslikte mossels te beperken. De eenden die doken naar mossels waren minder selectief en verkozen het filteren van alle mossels kleiner dan 16 mm, terwijl daarnaast ook enkele grotere mossels werden gegeten. Hierdoor wordt waarschijnlijk de dagelijkse foerageertijd onder water geminimaliseerd. Naarmate de eenden dieper doken werden relatief meerkleinere mossels gegeten. Deze schijnbare toename van selectiviteit voor kleine mossels kan verklaard worden uit een verschuiving in de verhouding waarin beide foerageertechnieken worden gebruikt: diep duikende eenden blijven per duik vermoedelijk langer op de bodem kleine mossels selecteren, voordat ze een grotere mossel meenemen naar het wateroppervlak, die daar (zonder extra duiktijd) kan worden ingeslikt. De techniek van het efficiŽnt filteren van kleine benthische prooien, als alternatief voor het opduiken van grotere schelpdieren, stelt duikeenden in staat een breed scala van voedselbronnen te benutten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]