Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wiącek J. (2009) Nest site selection of Montaguís Harrier Circus pygargus breeding in natural habitats in eastern Poland. ARDEA 97 (1): 117-119
Tegenwoordig broeden in West-Europa de meeste Grauwe Kiekendieven Circus pygargus in landbouwgewassen. In Polen is dat nog niet het geval. Daar zijn natuurlijke habitats het meest in gebruik als broedplaats, zo ook in het onderhavige onderzoek in een moeras in Oost-Polen. Een vergelijking tussen variabelen gemeten bij nesten en op willekeurige punten in het moeras leerde dat Grauwe Kiekendieven een voorkeur aan de dag legden voor zeggenvegetaties in water, waarbij de vegetatie dichter, hoger en ouder (dat laatste afgeleid uit de bredere bladeren van zeggen) was dan op de willekeurig gekozen punten. Deze voorkeur voor de oudere vegetatie zou een anti-predatiestrategie kunnen zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]