Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Arizaga J., HernŠndez M.A., Rivas J. & Miranda R. (2009) Biometrics of Iberian Dippers Cinclus cinclus: environmental sources of among-population variation. ARDEA 97 (1): 23-30
De biometrie van Waterspreeuwen Cinclus cinclus in Spanje wordt veelal benaderd vanuit een geografisch perspectief, waarbij kleine lokale populaties uit het noorden en uit het zuiden van het land met elkaar worden vergeleken. Bij het onderhavige onderzoek werden de lichaamsmaten verzameld van 222 Waterspreeuwen die met mistnetten waren gevangen in 35 verschillende rivieren in acht gebieden verspreid over het land. Deze lichaamsmaten werden in verband gebracht met een aantal karakteristieken van het leefgebied van de vogels. Oude vogels bleken langere vleugels te hebben dan jonge vogels. Binnen beide leeftijdsgroepen hadden mannetjes een langere vleugel en tarsus dan vrouwtjes. Er bleken aanzienlijke verschillen tussen rivieren te bestaan in de grootte van de vogels (gemeten naar de lengte van de tarsus). De lichaamsgrootte nam toe met het verhang van de rivier en de hoogte boven zeeniveau. Daarnaast nam de grootte af met de omgevingstemperatuur en de hoeveelheid neerslag. Vogels uit het zuiden en noorden van Spanje waren even groot, maar wel waren de vleugels in het zuiden langer (dit gold zowel de absolute vleugellengte als de lengte gecorrigeerd voor de tarsuslengte). Geconcludeerd wordt dat de lichaamsbouw van Waterspreeuwen wordt beÔnvloed door de leefomgeving van de vogels en dat de verhouding tussen lichaamsgrootte en vleugellengte tussen het noorden en zuiden van Spanje verschilt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]