Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Williams J.B., Tieleman B.I. & Shobrak M. (2009) Validation of temperature-sensitive radio transmitters for measurement of body temperature in small animals. ARDEA 97 (1): 120-124
De lichaamstemperatuur is een belangrijke maat bij eco-physiologisch onderzoek maar is bij vrijlevende vogels lastig te meten. Zendertjes die klein genoeg zijn om geļmplanteerd te worden en die de temperatuur registreren lijken uitkomst te bieden. In dit onderzoek werd nagegaan hoe nauwkeurig dergelijke registraties zijn door de zendertjes aan een test te onderwerpen. Ze werden daartoe in een waterbad met wisselende temperatuur gelegd. Om te beginnen bleek dat niet vertrouwd kan worden op de ijkgrafiek die de producent meelevert, en de afwijkingen tussen de voorspelling van de fabrieksijking en de werkelijke temperatuur liepen op tot 1,7°C. Daarnaast bleek een verloop in gevoeligheid op te treden waardoor na enige tijd de zendertjes een te hoge temperatuur aangaven – als ze al werkten want vier van de negen zendertjes begaven het binnen 2 weken. Gedurende de eerste negen dagen waren de registraties van de vijf beste zendertjes redelijk en weken minder dan 0,5°C af van de voorspelling aan de hand van de eigen ijkgrafiek. Gemaand wordt tot voorzichtigheid bij de interpretatie van gegevens die met dergelijke zendertjes zijn verzameld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]