Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Isaksson C. (2009) The chemical pathway of carotenoids: From plants to birds. ARDEA 97 (1): 125-128
Caroteno´den zijn voor vogels belangrijke stoffen, zowel voor het immuunsysteem als voor de veerpigmentatie. Aangezien dieren deze stoffen niet zelf kunnen aanmaken, moeten ze deze via het voedsel opnemen. Variatie in het aanbod van caroteno´den in het voedsel kan dus belangrijke gevolgen hebben voor een vogel. Eerdere studies hebben aangetoond dat rupsen in stedelijke gebieden lagere concentraties caroteno´den bevatten dan rupsen in landelijke gebieden. Waarschijnlijk als gevolg hiervan hebben stedelijke Koolmezen Parus major blekere borstveren dan Koolmezen in landelijke gebieden. Rupsen, belangrijke voedseldieren van de Koolmees, kunnen zelf ook geen caroteno´den aanmaken. De caroteno´denconcentratie in de boombladeren waarvan de rupsen leven, vormt dus een belangrijke ontbrekende schakel in dit verhaal. In dit Zweedse onderzoek zijn de caroteno´denconcentraties in bladeren van eiken Quercus robur en berken Betula verrucosa uit stedelijke en landelijke gebieden bepaald. Conform de eerder gevonden resultaten bleken boombladeren in de stad minder caroteno´den te bevatten dan boombladeren uit landelijke gebieden. Deze resultaten laten zien dat de lagere concentratie caroteno´den in boombladeren in de steden (mogelijk een gevolg van vervuiling) doorwerkt in de voedselketen via rupsen naar Koolmezen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]