Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

te Marvelde L., Meininger P.L., Flamant R. & Dingemanse N.J. (2009) Age-specific density-dependent survival in Mediterranean Gulls Larus melanocephalus. ARDEA 97 (3): 305-312
Overleving en voortplantingssucces nemen bij veel diersoorten af met toenemende populatiedichtheid. Deze negatieve dichtheidsafhankelijkheid is het gevolg van een verschuiving in de balans tussen de kosten en baten van dichtheid met toenemende dichtheid. Echter, wanneer de dichtheden laag zijn, nemen overlevingskansen vaak toe met toenemende dichtheid (het zogenaamde Allee-effect), zoals bij kolonievogels. De verwachting is daarom dat de relatie tussen overleving en dichtheid niet lineair is. In dit artikel bestudeerden we de relatie tussen overleving en populatiedichtheid bij Zwartkopmeeuwen Larus melanocephalus in Nederland en BelgiŽ tussen de jaren 1990 en 2003. We laten zien dat overleving inderdaad toeneemt met de dichtheid wanneer de dichtheid laag is (Allee-effect), en dat de overleving vervolgens afneemt met verder toenemende dichtheid, conform onze verwachting. Het Allee-effect konden we alleen bij juveniele vogels aantonen, wat aangeeft dat dit effect leeftijdsafhankelijk zou kunnen zijn. We bespreken de mechanismen die de gevonden patronen hebben kunnen veroorzaakt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]