Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Arizaga J. & Barba E. (2009) Importance of sampling frequency to detect differential timing of migration: a case study with Blackcaps Sylvia atricapilla. ARDEA 97 (3): 297-304
Bij veel vogelsoorten verschilt het moment van trek tussen mannetjes en vrouwtjes en tussen oude en jonge vogels. Zo bleek uit een ringonderzoek aan Zwartkoppen Sylvia atricapilla, uitgevoerd in het najaar van 2005 en het voorjaar van 2006 in het noorden van Spanje, dat in de herfst oude vrouwtjes later doortrekken dan oude mannetjes en jonge vogels. Ook in het voorjaar lag er een scheidslijn tussen de geslachten, waarbij mannetjes eerder doortrokken dan vrouwtjes (jong en oud). Een belangrijke vraag bij dit onderzoek was of de verschillen in doortrek ook opgemerkt zouden zijn als minder vaak dan dagelijks zou zijn gevangen. Daartoe werden modelsimulaties uitgevoerd waarbij de frequentie van vangen in stapjes werd teruggebracht van zeven dagen naar één dag per week. De kans om verschillen in doortrek te zien liep snel terug naarmate minder frequent gevangen werd, maar de verklaarde variantie tussen oude en jonge vogels en tussen mannetjes en vrouwtjes bleef gelijk. Dit betekent dat zelfs met een lage vangfrequentie van eenmaal per week (voor veel ringers op Constant Effort Sites het best haalbare) doortrekverschillen aangetoond kunnen worden als er maar voldoende vogels per dag gevangen worden. Dat laatste kan bereikt worden door meer netten op te stellen of meer uren te maken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]