Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

MacGregor-Fors I., Vázquez L., Vega-Rivera J.H. & Schondube J.E. (2009) Non-exotic invasion of Great-tailed Grackles Quiscalus mexicanus in a tropical dry forest reserve. ARDEA 97 (3): 367-369
In 2008 en 2009 werden in het droog- tropische bosreservaat Chamela-Cuixmala in het westen van Mexico twee waarnemingen van Langstaarttroepialen Quiscalus mexicanus gedaan. Deze soort komt van het zuiden van Canada tot in Peru voor. Het was een schok deze commensaal van mensen in een ongerept tropisch bos aan te treffen. Dat te meer daar een conflict om voedsel met de driemaal zo zware West-Mexicaanse Chachalaca Ortalis poliocephala door de Langstaarttroepiaal werd gewonnen. Bij de problematiek rond invasieve soorten wordt er gewoonlijk van uitgegaan dat de kolonisten exoten zijn. In dit geval, echter, gaat het om een inheemse soort die een kwetsbaar en ongerept habitat binnendringt, daartoe in staat gesteld door negatieve ontwikkelingen buiten het park (habitatversnippering en verstedelijking). De vraag is: wat te doen? Verwijdering van de binnendringers zal op den duur, bij voortschrijdende menselijke invloed rond het reservaat, steeds moeilijker en kostbaarder worden. Een niet ingrijpen zou echter grote consequenties kunnen hebben voor de kwetsbare lokale avifauna.


[close window] [previous abstract] [next abstract]