Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Warburton T. (2009) The Philippine Owl Conservation Programme: why is it needed? ARDEA 97 (4): 429-438
De Filippijnen behoren tot de rijkste gebieden ter wereld wat betreft biodiversiteit en aantallen inheemse diersoorten. Als gevolg van een voortdurende toename van de menselijke bevolking zijn de afgelopen 50 jaar de oorspronkelijke wouden geëxploiteerd of grotendeels vernietigd. Als gevolg daarvan zijn de Filippijnen van een van de in biologisch opzicht rijkste gebieden op aarde vervallen tot een van de meest bedreigde gebieden. Nergens elders heeft deze verandering zo snel plaatsgevonden. Voorheen waren de Filippijnen bijna volledig door wouden bedekt, maar tegenwoordig voor hooguit 10%. De gevolgen hiervan voor de uilen in de Filippijnen kunnen moeilijk worden overschat. Het land heeft meer bedreigde uilensoorten dan enig ander land op aarde. Van de 16 soorten zijn er 14 bijna volledig afhankelijk van de wouden. Tenzij snel iets wordt ondernomen om de laatste restjes woud te beschermen en te herstellen, zullen vrijwel alle Filippijnse uilensoorten, en zeker de endemische soorten, spoedig uitsterven. In een poging om de situatie ten goede te keren ondertekenden de World Owl Trust en de Filippijnse regering een Memorandum van samenwerking om het ‘Philippine Owl Conservation Programme’ uit te voeren als onderdeel van het ‘Philippine Biodiversity Conservation Programme’ van Fauna & Flora International. De hieruit voortvloeiende activiteiten zijn zeer succesvol gebleken bij het uitvoeren van veldonderzoek, het geven van voorlichting en voor fokprogramma’s van enkele bedreigde soorten. Daarnaast is het de bedoeling om de lokale mensen te betrekken bij de beschermingsprogramma’s door middel van voorlichting en het bieden van werkgelegenheid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]