Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Koning F.J., Koning H.J. & Baeyens G. (2009) Long-term study on relationships between Tawny Owl Strix aluco, Jackdaw Corvus monedula and Goshawk Accipiter gentilis in a Dutch dune reserve. ARDEA 97 (4): 453-456
Een lange-termijn studie in de Amsterdamse Waterleidingduinen (1961–2007) volgde de ontwikkelingen van roofvogels en uilen op de voet. In deze voorheen open duingebieden werden in de jaren dertig en vijftig bossen aangeplant, die geleidelijk ook geschikter werden voor holenbewoners als Bosuilen Strix aluco. Door nestkasten te plaatsen ging het aantal potentiële broedplaatsen voor Bosuilen nog verder omhoog, totdat er – in de jaren tachtig en daarna – een overschot aan kasten beschikbaar was. Bosuilen namen in eerste instantie sterk in aantal toe, maar deze trend vlakte in de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig af. De daaropvolgende afname werd veroorzaakt door Kauwen Corvus monedula, die in toenemende mate nestkasten overnamen en de Bosuilen verdreven. Aan deze ontwikkeling kwam een eind toen in 1993 de Havik Accipiter gentilis zich als broedvogel vestigde; zijn predatiedruk deed de stand van Kauwen kelderen. Dit leverde weer vestigingsmogelijkheden op voor Bosuilen, waarvan de stand zich herstelde tot het niveau van vóór de kauwenexplosie. De samenstelling van de broedpopulatie van Bosuilen is echter wel gewijzigd sinds de komst van Haviken. Door een hoge predatiedruk op pas uitgevlogen Bosuilen is het aandeel rekruten afkomstig uit de lokale broedpopulatie afgenomen, ten voordele van Bosuilen die buiten het studiegebied zijn geboren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]