Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Leadprathom K., Chimchome V. & Bumrungsri S. (2009) Nesting ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in Thailand. ARDEA 97 (4): 457-461
In dit onderzoek in de provincie Chanthaburi, Thailand, werd informatie verzameld over de broedbiologie van de Gekraagde Dwergooruil Otus lettia. Tussen augustus 2006 en september 2007 werden 23 nesten van deze soort gevonden. De nesten lagen overwegend in landbouwgebieden. De bedekking door boomkruinen rond het nest was gemiddeld 43%. Het broedseizoen begon vroeg in januari en duurde tot eind april. De meeste nesten waren in een boomholte gemaakt met de opening naar boven gericht. De nesten waren op gemiddeld 3,4 m hoogte gebouwd. De nestopening was gemiddeld 16 28 cm groot, de nestholte gemiddeld 17 cm hoog en 24 cm breed en diep. De legselgrootte was 14 met een modus van 3. Van de eieren kwam 60% uit. Bij het uitkomen wogen de jongen gemiddeld 13 g, bij het uitvliegen gemiddeld 88 g. Het nestsucces was 52%. De overleving van de jongen in de nestfase was gemiddeld 65%, waarbij de overlevingskans met de leeftijd toenam.


[close window] [previous abstract] [next abstract]