Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Meyrom K., Motro Y., Leshem Y., Aviel S., Izhaki I., Argyle F. & Charter M. (2009) Nest-box use by the Barn Owl Tyto alba in a biological pest control program in the Beit She'an valley, Israel. ARDEA 97 (4): 463-467
Vanaf 1983 zijn in Isral in het kader van een biologisch bestrijdingsprogramma tegen knaagdieren nestkasten voor Kerkuilen Tyto alba geplaatst, eerst alleen in de kibboets Sde Eliyahu, later ook in de rest van de Beit She'an vallei. In 1983 waren er 14 nestkasten op 3 km2, in 2007 300 op 90 km2. In dit artikel worden de resultaten van de broedseizoenen 2002 tot en met 2006 (156243 nestkasten gecontroleerd per seizoen) besproken. De bezetting van de kasten varieerde van 48,1% tot 73,5% en bedroeg gemiddeld 53,5%. Dit leverde 596 broedpogingen op, waarvan 85,2% minstens n uitgevlogen jong voortbracht. De bezettingsgraad was het eerste jaar na het ophangen van de kasten lager dan later. De bezettingsgraad en het aantal nestjongen per jaar correleerden beide positief met de afstand tot de dichtstbijzijnde nestkast en negatief met het aantal nestkasten binnen een straal van 500 m. Tijdens het vijf jaar durende onderzoek waren 215 kasten (86,7% van de 248) minstens eenmaal bezet. De hoge bezettingsgraad toont aan dat aanvankelijk natuurlijke nestgelegenheid in de onderzochte landbouwgebieden ontbrak en dat het aanbrengen van nestkasten kan leiden tot een toename van het aantal Kerkuilen in zulke gebieden. Uit oogpunt van soortbescherming en de biologische bestrijding van knaagdieren een interessant gegeven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]