Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Shehab A.H. & Johnson D.H. (2009) Distribution of owls in Syria. ARDEA 97 (4): 503-514
Tijdens een grootschalig onderzoek naar het voorkomen van kleine zoogdieren in SyriŽ werd tevens de verspreiding van uilen onderzocht. Er werden op 92 plekken braakballen van uilen verzameld. De plekken vormden samen een goede afspiegeling van de habitats in SyriŽ. Er werden zeven soorten uilen vastgesteld: Steenuil Athene noctua, Kerkuil Tyto alba, Oehoe Bubo bubo, Bosuil Strix aluco, Gestreepte Dwergooruil Otus brucei, Dwergooruil Otus scops en Ransuil Asio otus. De Steenuil en Kerkuil waren de meest voorkomende soorten. Op grond van recente waarnemingen en gepubliceerd materiaal wordt de verspreiding van de uilen in SyriŽ beschreven. De belangrijkste bedreigingen van de uilen zijn handel (om vogels op te zetten of om geneesmiddelen te brouwen), vergiftiging door landbouwbestrijdingsmiddelen en habitatvernietiging.


[close window] [previous abstract] [next abstract]