Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lauff R.F. (2009) First nest records of the Boreal Owl Aegolius funereus in Nova Scotia, Canada. ARDEA 97 (4): 497-502
Na een zoektocht van negen jaar werden in 2004 in het Cape Breton Highlands National Park de eerste twee broedgevallen van de Ruigpootuil Aegolius funereus voor Nova Scotia, Canada, vastgesteld. In 2005 werden nog twee broedgevallen geconstateerd, een ten noorden van het park en een op het vasteland van Nova Scotia. De datum van de eerste eileg van deze broedgevallen lag tussen 20 maart en 3 juni. Het laatste broedsel ging volledig verloren. De andere broedsels leverden elk 23 uitgevlogen jongen op. De broedplaatsen lagen in het boreale bos met Balsemspar Abies balsamea en Papierberk Betula papyrifera als dominante boomsoorten. Met deze vondsten wordt het bekende broedareaal van de Ruigpootuil op de breedtegraad van de vondsten 450 km naar het oosten uitgebreid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]