Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Duncan J.R., Swengel S.R. & Swengel A.B. (2009) Correlations of Northern Saw-whet Owl Aegolius acadicus calling indices from surveys in southern Wisconsin, USA with owl and small mammal surveys in Manitoba, Canada, 19862006. ARDEA 97 (4): 489-496
De Zaaguil Aegolius acadicus wordt het gehele jaar door in het Noord-Amerikaanse broedgebied aangetroffen. Er trekken in de herfst echter ook aanzienlijke aantallen naar het zuiden weg. Volgens terugmeldingen van geringde vogels tot 1000 km van de ringplaats. De timing van de trek en de trekwegen in het oosten van Noord-Amerika zijn goed bekend. Er zijn aanwijzingen dat er ook een trekroute loopt van Manitoba, Ontario (Canada) en Minnesota (USA) rond Lake Superior (Bovenmeer) naar Wisconsin en dan verder naar het zuiden en/of het oosten. We onderzochten de roepindex van Zaaguilen tijdens jaarlijkse inventarisaties in Manitoba (19912006) en Wisconsin (19862007), ruim 770 km verder naar het zuidoosten. Doel van dit onderzoek was na te gaan of er inderdaad voorjaarstrek in het midden van Noord-Amerika plaatsvindt. In Manitoba en Wisconsin werd iedere 27 (gemiddeld 35) jaar een zelfde roeppiek vastgesteld. Kleine zoogdieren, prooidieren van de Zaaguil, vertoonden in 19862006 in het zuidoosten van Manitoba een zelfde periodiciteit van 2 tot 7 jaar. De toppen in de roepindex van de uilen in Manitoba en Wisconsin kwamen beide overeen met pieken van kleine zoogdieren in het zuidoosten van Manitoba. De roepindex in Manitoba vertoonde een verband met de roepindex in het voorjaar erop in Wisconsin. Er was tevens een zwakke aanwijzing dat de roepindices in de twee gebieden binnen een zelfde jaar waren gecorreleerd. Dit suggereert een voorjaarstrek door het midden van Noord-Amerika, die samenhangt met de beschikbaarheid van kleine zoogdieren. Er zijn duidelijk meer uitgebreide analyses van langetermijngegevens van uilen en hun prooien nodig. Het ringen van uilen tijdens de voorjaarstrek kan eveneens een beter inzicht geven van het trekgedrag van de Zaaguil in Noord-Amerika.


[close window] [previous abstract] [next abstract]