Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bashta A.-T. (2009) Ural Owl Strix uralensis population dynamics and range expansion in western Ukraine. ARDEA 97 (4): 483-487
Tot het einde van de twintigste eeuw kwam de Oeraluil Strix uralensis in Oekra´ne als broedvogel alleen voor in de Karpaten in het zuidwesten van het land. In het Roztochchyagebied ten noorden van de Karpaten was de soort tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw alleen als dwaalgast bekend. Het laatste decennium is de soort sterk toegenomen. De soort is nu een vrij algemene broedvogel in het westen van Oekra´ne. De areaaluitbreiding werd ingeluid door een toename van het aantal overwinterende vogels en aangetroffen verkeersslachtoffers. In 2005 en 2007 broedden in het Roztochchyagebied 1,7 tot 2,0 paren per 10 km2. Bij de kolonisatie van de nieuwe gebieden verkoos de soort oude beukenbossen boven gemengde bossen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]