Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Solheim R. (2009) Age, sex and size of dead Tawny Owls Strix aluco found during a winter famine in 2006. ARDEA 97 (4): 597-601
In de periode van januari tot mei 2006 werden 130 verhongerde Bosuilen Strix aluco gevonden in de kuststreek van Zuid-Noorwegen. Van deze uilen werden er 79 verzameld voor een museumcollectie. De meeste waren afkomstig uit de provincies Vest-Agder (27), Aust-Agder (37), Telemark (9) en Vestfold (4). En uil was sterk vermagerd, maar kon worden opgelapt. Onder de vogels waarvan het geslacht was vast te stellen waren 34 mannetjes en 33 vrouwtjes. Negen van de vogels waren geringd, vijf ervan waren jongen van het vorige broedseizoen en vier waren 410 jaar oud (zesde tot twaalfde kalenderjaar). Van de 79 verzamelde uilen was 65% jong en 35% ouder dan 1 jaar. Het voedseltekort volgde op een goed broedjaar van de Bosuil in 2005 met een hoge dichtheid van de Bosmuis Apodemus sylvaticus. Vanaf november begon het te vriezen en viel er veel sneeuw, waarbij zelfs in de kuststreken een pak sneeuw van 1 m bleef liggen. De eerste dode Bosuilen werden in februari gevonden (n = 7), maar de meeste uilen werden gevonden in maart (n = 52) en april (n = 17). Tussen jonge en oude vogels bestond geen verschil in het moment waarop ze werden gevonden, en evenmin bestond er verschil tussen de seksen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]