Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Romero L.M., Holt D.W. & Petersen J.L. (2009) Flushing effects and seasonal changes on corticosterone levels in adult Long-Eared Owls Asio otus. ARDEA 97 (4): 603-608
Het doel van dit onderzoek was om door bepaling van het gehalte aan stresshormonen (de corticosteronspiegel) vast te stellen in hoeverre vangacties stress bij uilen veroorzaken en in hoeverre de corticosteronspiegel tussen de seizoenen varieert. Hiertoe werden Ransuilen Asio otus opgejaagd van hun winterslaapplaats (16 mannetjes en 8 vrouwtjes) of van het nest (16 mannetjes en 11 vrouwtjes). In geen van de seizoenen was de corticosteronspiegel gecorreleerd met de tijd die verstreken was tussen het verjagen en vangen, wat erop wijst dat het opjagen niet als stressvol werd ervaren door de vogels. Wel waren in de winter de gehaltes 50% lager dan in de zomer, wat mogelijk een gevolg is van de stress in het broedseizoen. Tijdens het vasthouden en behandelen van de uilen schoot de corticosteronspiegel omhoog, een patroon dat zowel in de winter en tijdens de nestfase zichtbaar was en zowel bij mannetjes als vrouwtjes optrad.


[close window] [previous abstract] [next abstract]