Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Birrer S. (2009) Synthesis of 312 studies on the diet of the Long-eared Owl Asio otus. ARDEA 97 (4): 615-624
In dit literatuuronderzoek worden 475 publicaties met informatie over de voedselsamenstelling van de Ransuil Asio otus op een rij gezet. De gegevens van 312 publicaties werden in een database ingevoerd. Uiteindelijk werden 194 publicaties geselecteerd die een goed kwantitatief beeld van het voedsel gaven. In de publicaties tezamen ging het om 813 033 prooien die verdeeld waren over 477 verschillende prooitypes: 180 zoogdieren, 191 vogels, 15 reptielen, 7 amfibieën, 1 vissoort en 83 taxa van ongewervelde dieren. Kleine zoogdieren waren veruit de meest aangetroffen prooien (93,3% van de gewervelde prooien). Vogels werden veel minder vaak aangetroffen in het voedsel (6,4%). Het gewicht van de prooien lag tussen de 1 en 500 g, maar de meeste prooien waren lichter dan 50 g. Er waren 23 prooisoorten die in minstens één van de onderzoeken het grootste deel van het voedsel uitmaakten. De voedselsamenstelling op het niveau van familie van de prooidieren was vergelijkbaar in de verschillende regio’s over de wereld, maar er waren grote verschillen op soortniveau.


[close window] [previous abstract] [next abstract]