Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bontzorlos V.A., Peris S.J., Vlachos C.G. & Bakaloudis D.E. (2009) Barn Owl Tyto alba prey in Thessaly, and evaluation of Barn Owl diets throughout Greece. ARDEA 97 (4): 625-630
Gedurende de jaren 2003Ė05 werd de samenstelling van het voedsel van de Kerkuil Tyto alba onderzocht in het cultuurlandschap van ThessaliŽ, Griekenland. Er werden 852 ratten Rattus spp. geÔdentificeerd in 10 065 braakballen, wat 2,9% naar frequentie en maar liefst 27,4% naar biomassa van de 29 061 prooidieren betekende. Ratten waren in de winter talrijker in de braakballen aanwezig dan in de zomer. We veronderstellen dat dit verschil een gevolg is geweest van een verschuiving in het voedselaanbod en een hogere energiebehoefte gedurende het koudste deel van het jaar. Door de braakbalsamenstelling uit 16 onderzoeksgebieden verspreid over Griekenland naast elkaar te zetten kwamen opmerkelijke regionale verschillen naar voren in voorkomen van kleine zoogdieren. Zo werden woelmuizen Microtus veel aangetroffen in braakballen op het vasteland, maar ontbraken vrijwel volledig op de eilanden. Daarnaast lieten sommige eilanden een opmerkelijke soortendiversiteit in het voedsel zien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]