Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Khaleghizadeh A., Arbabi T., Noori G., Javidkar M. & Shahriari A. (2009) Diet of wintering Long-eared Owls Asio otus in Zabol, Southeastern Iran. ARDEA 97 (4): 631-633
In 20062007 werden 250 braakballen van Ransuilen Asio otus onderzocht die afkomstig waren van verschillende winterroestplaatsen in Zabol, ZO-Iran. De uilen bleken voornamelijk knaagdieren van zon 150 gram te eten. Dit is in tegenstelling tot het gangbare wintervoedsel elders, dat voornamelijk kleinere zoogdieren omvat. De Indische Naaktzoolrenmuis Tatera indica en de Kortstaartmolrat Nesokia indica maakten 72,9% van de totale biomassa van het voedsel in Zabol uit. Er werden naast eerder in het voedsel van Ransuilen aangetroffen soorten ook renmuizen van de geslachten Meriones en Gerbillus aangetroffen, knaagdieren die nog niet eerder in het voedsel van Ransuilen werden gevonden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]