Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Carrillo J. & González-Dávila E. (2010) Impact of weather on breeding success of the Eurasian Kestrel Falco tinnunculus in a semi-arid island habitat. ARDEA 98 (1): 51-58
Klifbroedende Torenvalken Falco tinnunculus op Tenerife hebben te maken met de semi-aride condities van de Canarische Eilanden. De weinige regen valt hier van november tot maart, terwijl de gemiddelde maandelijkse temperatuur varieert van 18° tot 25°C. Aan de lijzijde van de kliffen strekken zich droogteminnende struikvegetaties uit waar insecten, spinnen, hagedissen, vogels en Huismuizen Mus musculus de voedselbronnen voor de valken vormen. De valken begonnen eerder met eieren leggen als er in de voorafgaande herfst relatief veel regen was gevallen. Bovendien was het broedseizoen in zulke jaren uitgestrekter en deden er meer paren mee aan het broedproces dan onder drogere omstandigheden. De gemiddelde legselgrootte vertoonde een positieve correlatie met de regenval in de maand voorafgaande aan de eileg. Uitkomst- en uitvliegsucces verschilden niet tussen droge en natte jaren. De temperatuur had geen invloed op de broedparameters. Dat laatste had vermoedelijk te maken met het stabiele voedselaanbod in de jongen- en uitvliegfase van de valken. Kennelijk is de variatie in voedselaanbod groter in de eilegfase en de maand daaraan voorafgaand (en voldoende groot om de valken al dan niet te verleiden tot een vroegere start van de eileg en grotere legsels), maar verdwijnt dit voordeel in de loop van het voorjaar. De belangrijkste invloed van regen (niet temperatuur), in termen van reproductie, uit zich in het aantal paren dat tot broeden overgaat: weinig in droge jaren, veel in natte jaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]