Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dolnik O.V., Dolnik V.R. & Bairlein F. (2010) The effect of host foraging ecology on the prevalence and intensity of coccidian infection in wild passerine birds. ARDEA 98 (1): 97-103
CoccidiŽn zijn eencellige parasieten waar veel zangvogels in het wild mee te maken hebben. Er bestaan echter grote verschillen tussen vogelsoorten in het voorkomen van deze parasiet en de intensiteit van de infectie. De uitwerpselen van geÔnfecteerde vogels bevatten oŲcysten die een bron van een nieuwe infectie kunnen vormen wanneer een andere vogel ze binnenkrijgt. De verwachting is daarom dat de parasieten van de een op de andere vogel worden overgedragen tijdens het vergaren van voedsel. En dat de mate waarin een soort blootgesteld is aan infecties, afhangt van de manier waarop deze voedsel zoekt. In dit onderzoek werd daarom gekeken naar het verband tussen het voorkomen en de mate van infectie van coccidiŽn bij wilde vogels en hun wijze van voedsel zoeken: waar zoeken ze voedsel (in de lucht, in begroeiing, op de grond), doen ze dat alleen of in groepen en waar bestaat hun voedsel uit (insecten, insecten en vruchten, zaden). Op grond van 721 uitwerpselen van 37 vogelsoorten werden duidelijke verschillen in de mate van infectie gevonden tussen de soorten. Ten delen waren die verschillen te herleiden tot verschillen in de wijze waarop de soorten voedsel zoeken. De sterkste besmetting kwam voor bij soorten die op de grond voedsel zoeken (zoals de Spreeuw Sturnus vulgaris). De geringste infectie werd aangetroffen bij insecteneters. Huiszwaluw Delichon urbica en vliegenvangers waren bijvoorbeeld vrij van coccidiŽn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]