Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bluso-Demers J.D., Ackerman J.T. & Takekawa J.Y. (2010) Colony attendance patterns by mated Forsterís Terns Sterna forsteri using an automated data-logging receiver system. ARDEA 98 (1): 59-65
Om een compleet beeld van de broedzorg van vogels te krijgen zijn waarnemingen gedurende het gehele etmaal nodig. In dit onderzoek werd de aanwezigheid van Forsters Sterns Sterna forsteri in een broedkolonie in de baai van San Francisco, CaliforniŽ, Verenigde Staten, vastgelegd met behulp van een geautomatiseerd systeem om radiosignalen op te pikken. Hiertoe werden tien vogels (vijf paren) gevangen en voorzien van een zendertje dat was bevestigd op een ring rond de poot. Op grond van de registraties werden vijf maten voor de aan- en afwezigheid berekend: de tijd dat een van beide partners en elke partner afzonderlijk tijdens een etmaal in de kolonie doorbracht, de duur van elk koloniebezoek en de duur dat beide partners gezamenlijk aanwezig of afwezig waren. Het percentage van de tijd dat minstens een van de partners in de kolonie aanwezig was, was het hoogst in de broedtijd en nam na het uitkomen van de jongen af. Mannetjes waren overdag meer tijd in de kolonie aanwezig dan vrouwtjes. Vrouwtjes brachten echter ís nachts (bijna negen uur in het onderzoekgebied) meer tijd in de kolonie door dan mannetje. Zonder de nachtregistraties zou de totale tijd van vrouwtjes in de kolonie sterk zijn onderschat. De verblijfsduur in de kolonie per koloniebezoek verschilde niet tussen de seksen. ís Nachts waren beide partners vaak gezamenlijk aanwezig in de kolonie, maar overdag bestond er weinig overlap in de aanwezigheid. Zij waren vaak overdag beide afwezig. Het zenderregistratiesysteem werkte naar behoren. De verkregen gegevens onderstrepen het belang van 24-uurregistraties van de aanwezigheid in de broedkolonie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]