Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Minias P., Włodarczyk R., Meissner W., Remisiewicz M., Kaczmarek K., Czapulak A., Chylarecki P., Wojciechowski A. & Janiszewski T. (2010) The migration system of Common Snipe Gallinago gallinago on autumn passage through Central Europe. ARDEA 98 (1): 13-19
De Watersnip Gallinago gallinago trekt in groten getale door Midden-Europa op weg naar de overwinteringsgebieden in West-Europa. In de afgelopen 20 jaar werden op zeven plekken in Polen meer dan 12.000 Watersnippen tijdens de herfsttrek geringd. Op grond van de ringvondsten bleken de snippen die langs de Oostzeekust trokken, noordelijker te overwinteren dan snippen die door Midden- en Zuid-Polen passeerden. Dit is een aanwijzing voor een parallelle herfsttrek bij deze soort. Daarnaast overwinterden snippen die vroeg in de herfst werden gevangen (afkomstig uit nabijgelegen broedgebieden) noordelijker dan snippen die later in de tijd waren geringd (afkomstig uit oostelijker gebieden). Daarmee laat dit onderzoek zien dat het trekpatroon van de Watersnip waarschijnlijk ingewikkelder is dan eerder werd gedacht.


[close window] [previous abstract] [next abstract]