Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Atiénzar F., Visser M.E., Greño J.L., Holleman L.J.M., Belda E.J. & Barba E. (2010) Across and within-forest effects on breeding success in Mediterranean Great Tits Parus major. ARDEA 98 (1): 77-89
Het wel en wee van bosvogels is afhankelijk van de boomsoorten in het bos en de structuur van het habitat. Het onderhavige onderzoek richtte zich op de vraag in welke mate de vegetatiesamenstelling en de structuur van bossen effect hebben op het broedsucces bij het eerste legsel van de Koolmees Parus major. Hierbij ging de aandacht zowel uit naar een vergelijking van het succes tussen bossen als naar de variatie ervan binnen een bos. Het onderzoek vond plaats gedurende de jaren 2005–2007 in een oud bos met Steeneiken Quercus ilex en in een aangeplant bos met naaldbomen in het Middellandse Zeegebied. De eileg begon in het eikenbos een week later dan in het naaldbos. De legselgrootte en de broedselgrootte bij het uitkomen van de eieren en bij het uitvliegen waren in het eikenbos groter dan in het naaldbos. Bovendien was de lichaamsconditie van de jongen in het eikenbos op het moment van uitvliegen beter dan in het naaldbos. Binnen het naaldbos was het voortplantingssucces voor paren die in nestkasten broedden die door eiken waren omringd, niet groter dan elders in het naaldbos. Evenmin was het succes in het eikenbos in kasten met naaldbomen er omheen lager dan elders in het eikenbos. In plaats van de boomsamenstelling bleek het ontwikkelingsstadium van de vegetatie rond de nestkasten een effect op het uitkomstsucces te hebben: dat lag hoger in nestkasten die omringd waren door een jonge vegetatie. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een lagere predatie in kasten die omringd zijn door een zich nog ontwikkelende vegetatie. Er wordt geopperd dat in het Middellandse Zeegebied de variatie in broedsucces van Koolmezen tussen bossen door andere factoren veroorzaakt wordt dan dat binnen een bos. Zo zouden bijvoorbeeld verschillen in voedselaanbod een rol kunnen spelen bij verschillen in broedsucces tussen bossen en verschillen in nestpredatie bij de variatie in succes binnen een bos.


[close window] [previous abstract] [next abstract]