Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zingg S., Arlettaz R. & Schaub M. (2010) Nestbox design influences territory occupancy and reproduction in a declining, secondary cavity-breeding bird. ARDEA 98 (1): 67-75
Nestkasten worden veel gebruikt als steun in de rug voor holenbroeders waar het niet goed mee gaat. Toch is er weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de dichtheid en het ontwerp van nestkasten op broedvogels in het boerenland. Dit onderzoek richtte zich op de voorkeur voor bepaalde nestkasttypes door de Draaihals Jynx torquilla in het zuidwesten van Zwitserland. Het eerste type kast was oorspronkelijk ontworpen voor de grotere Hop Upupa epops. De kasten van dit type waren op 269 plekken opgehangen en werden vanaf 2002 gecontroleerd op broedende Draaihalzen. In 2008 werd een kleiner type nestkast opgehangen, die speciaal voor de Draaihals was ontworpen. Dit type werd geplaatst op de helft van de plekken waar al een grotere kast hing. De onderzoekers registreerden in welk type kast de Draaihals broedde, hoeveel jongen er werden geproduceerd en hoe groot en zwaar de jongen waren. Bovendien werd nagegaan in hoeverre er van concurrentie sprake was met soortgenoten of andere vogels. De Draaihalzen vestigden zich bij voorkeur op plekken met de speciale kast voor Draaihalzen. In de meeste gevallen werden die ook gebuikt om te broeden. Het aantal uitgevlogen jongen verschilde niet tussen de nestkasttypes, maar de jongen waren iets zwaarder in de kleinere nestkast, vermoedelijk doordat in deze kasten minder last van Hoppen werd ondervonden. Dit onderzoek laat zien dat de aantrekkelijkheid van een gebied verhoogd kan worden door geschikte nestkasten op te hangen. Het ophangen van nestkasten is een geschikte manier om een soort als de Draaihals te beschermen, mits voldoende aandacht aan het ontwerp wordt besteed.


[close window] [previous abstract] [next abstract]