Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Allard K.A., Gilchrist H.G., Breton A.R., Gilbert C.D. & Mallory M.L. (2010) Apparent survival of adult Thayer’s and Glaucous Gulls nesting sympatrically in the Canadian high Arctic. ARDEA 98 (1): 43-50
Er is weinig bekend over de jaarlijkse overleving van arctische zeevogels. Dergelijke informatie is belangrijk voor het voorspellen en begrijpen van de effecten van klimaatverandering, temeer daar verwacht wordt dat deze effecten het sterkst zullen zijn op hoge breedtegraad. In het onderhavige onderzoek is de jaarlijkse overleving van twee arctische meeuwen geschat, de Thayers Meeuw Larus thayeri en de Grote Burgemeester L. hyperboreus. De auteurs verzamelden hiervoor van 2003 tot en met 2007 in een kleine kolonie in het hoge noorden van Canada zichtwaarnemingen van 33 adulte Thayers Meeuwen en 21 adulte Grote Burgemeesters met kleurringen. De jaarlijkse overleving van Grote Burgemeesters was vergelijkbaar met die van andere grote meeuwen (gemiddeld 86%), maar die van Thayers Meeuwen was aan de lage kant (81%). Beide soorten hadden in één jaar te maken met een hoge sterfte, maar het jaar waarin dit plaatsvond, verschilde tussen de soorten. Dit verschil duidt erop dat de twee soorten in verschillende gebieden overwinteren en/of verschillend voedsel eten. De lage overleving van Burgemeesters in 2006/07 kan mogelijk in verband worden gebracht met een uitbraak van vogelcholera in de betreffende winter in de noordwestelijke Atlantische Oceaan.


[close window] [previous abstract] [next abstract]