Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pavón D., Limiñana R., Urios V., Izquierdo A., Yáñez B., Ferrer M. & de la Vega A. (2010) Autumn migration of juvenile Short-toed Eagles Circaetus gallicus from southeastern Spain. ARDEA 98 (1): 113-117
Dit onderzoek beschrijft de herfsttrek van jonge Slangenarenden Circaetus gallicus die op hun nest in het zuidoosten van Spanje van een satellietzender waren voorzien. Twee van de drie gemerkte vogels (de derde verloor al snel zijn zender) konden worden gevolgd tot in het overwinteringsgebied in Mali, vlakbij het stroomgebied van de Niger. Beide vogels lieten een verschillend trekpatroon zien, waarbij het begin, de duur en de route van de trek sterk uiteenliepen. Ze overwinterden echter uiteindelijk op een afstand van slechts 170 km van elkaar. De twee vogels legden respectievelijk 3.800 en 4.700 km af tussen het broed- en overwinteringsgebied (in een rechte lijn is de afstand ‘slechts’2.500 km). De grote verschillen in trekpatroon tussen de twee jonge vogels kan veroorzaakt zijn doordat een van de twee met volwassen vogels optrok en de ander niet. Volwassen vogels beginnen namelijk in het algemeen eerder in het seizoen te trekken en volgen een meer directe route naar het zuiden dan jonge vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]