Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Musters C.J.M., ter Keurs W.J. & de Snoo G.R. (2010) Timing of the breeding season of Black-tailed Godwit Limosa limosa and Northern Lapwing Vanellus vanellus in The Netherlands. ARDEA 98 (2): 195-202
Hoe groter de afstand tussen het broed- en overwinteringsgebied van vogels is, hoe lastiger het mogelijk voor hen zal zijn om zich aan te passen aan klimaatveranderingen in het broedgebied. Om deze hypothese te toetsen werd onderzocht in hoeverre klimaatverandering doorwerkt op het tijdstip van broeden bij de Grutto Limosa limosa, een langeafstandstrekker, en de Kievit Vanellus vanellus, een korteafstandstrekker. Onze veronderstelling was dat de Kievit een sterkere verandering van het broedseizoen zou laten zien dan de Grutto. Het tijdstip van broeden werd afgeleid uit de ringgegevens van kuikens van Grutto en Kievit (respectievelijk 35.000 en 112.000 kuikens) die in de jaren 19602004 in Nederland zijn geringd. De resultaten laten zien dat de Kievit in de loop van de jaren eerder is gaan broeden, ook als gecorrigeerd wordt voor het warmer worden van het voorjaar. De Grutto reageert wel op hogere temperaturen in het voorjaar, maar laat daarop niet een extra vervroeging zien zoals de Kievit. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Grutto niet in staat is te reageren op veranderingen in het broedgebied. Mogelijk draagt dit onvermogen bij aan de achteruitgang van de soort in Nederland.


[close window] [previous abstract] [next abstract]