Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Delgado M.P., Traba J., García de la Morena E.L. & Morales M.B. (2010) Habitat selection and density-dependent relationships in spatial occupancy by male Little Bustards Tetrax tetrax. ARDEA 98 (2): 185-194
In midden-Spanje werd onderzocht in welke habitats mannetjes Kleine Trap baltsen. In de twee onderzoeksjaren bleken de mannetjes een voorkeur te hebben voor geploegd en vervolgens geëgd land. Het maakte niet uit of het land eerder in het voorjaar of in een voorgaand jaar was bewerkt. Wanneer de aantallen baltsende vogels toenamen, werd geen gebruik gemaakt van minder aantrekkelijke habitats. Dit wijst erop dat het gebied nog niet volledig gevuld was met territoria. De baltsplekken lagen niet dicht bij elkaar, dus er was geen sprake van een gezamenlijke baltsplaats (lek). De resultaten onderstrepen het belang van agrarisch gebied voor de Kleine Trap. Dit is een belangrijk gegeven omdat beschermingsmaatregelen op het agrarisch land (bestaande uit het handhaven van een traditionele bedrijfsvoering) op een voldoende grote schaal kunnen plaatsvinden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]