Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

del Val E., Quesada J. & Senar J.C. (2010) Age-related differences in a carotenoid-based coloration trait are due to within-individual changes in Great Tits Parus major. ARDEA 98 (2): 179-184
Het verenkleed is bij volwassen vogels over het algemeen feller van kleur dan bij jonge vogels. Dit verschil zou een gevolg kunnen zijn van een lagere overleving van de blekere vogels in de populatie. Het kan echter ook zijn dat het verenkleed na de eerste lichaamsrui intenser van kleur wordt. Bij Koolmezen Parus major hangt de gele kleur op de onderzijde van de vogel samen met de opname van caroteno´den (gele tot roodachtige kleurstoffen) in het voedsel. In dit onderzoek is nagegaan of de individuele verschillen in kleurintensiteit bij deze soort gerelateerd zijn aan de leeftijd van de vogels. Een vergelijking tussen de verschillende geslachten en leeftijden laat zien dat volwassen mannetjes over het algemeen groener en intenser geel van kleur zijn dan eerstejaars vogels. Een vergelijking tussen individuele mezen die in opeenvolgende seizoenen zijn gevangen, laat zien dat de kleurintensiteit inderdaad met de leeftijd toeneemt. Dit kan het resultaat zijn van een betere foerageertechniek op latere leeftijd, die de vogel beter in staat stelt om tijdens de rui voedselbronnen te benutten die rijk aan caroteno´den zijn. Het kan echter ook zijn dat andere factoren veranderen met de leeftijd, zoals een verandering in de aanwending van caroteno´den voor verschillende lichaamsfuncties. Dit neemt niet weg dat ook een gerichte selectie tegen bleke individuen of nog andere factoren kan bijdragen aan de leeftijdsgebonden toename van de kleurintensiteit op populatieniveau.


[close window] [previous abstract] [next abstract]