Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Peterz M. & Blomqvist S. (2010) 2010. Connectivity and age distribution of the Baltic Common Guillemot Uria aalge population: evidence from morphometry and ringing recoveries. ARDEA 98 (2): 169-178
Dit onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de Zeekoet Uria aalge die in de Oostzee voorkomt, verschilt van soortgenoten van de Noordoost-Atlantische populatie. Van 149 Zeekoeten, die in de maanden oktober–november in zalmnetten (staand want) waren verdronken, werden sekse, leeftijd, rui en vetscore genoteerd en werden allerlei lichaamsafmetingen bepaald. De Zeekoet uit de Oostzee blijkt in uiterlijk niet te verschillen van de populaties uit het Atlantische gebied. Alleen de vleugels waren iets langer dan verwacht werd op grond van de breedtegraad waarop de vogels voorkwamen, maar dit werd toegeschreven aan de wijze van meten en niet aan genetische verschillen. Er wordt daarom verondersteld dat de Zeekoeten in de Oostzee deel uitmaken van een grote populatie zonder dat er sprake is van een aparte ondersoort. Ook op basis van ringonderzoek blijkt er geregeld uitwisseling van vogels tussen de Oostzee en Noordzee te bestaan. In de bijvangsten werden vooral veel volwassen vogels aangetroffen. Dit wijst erop dat de sterfte van volwassen vogels door de visserij met staand want groter is dan tevoren werd vermoed.


[close window] [previous abstract] [next abstract]