Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Arizaga J., Mendiburu A., Alonso D., Cuadrado J.F., Jauregi J.I. & Sánchez J.M. (2010) Common Kingfishers Alcedo atthis along the coast of northern Iberia during the autumn migration period. ARDEA 98 (2): 161-167
In augustus arriveren relatief grote aantallen IJsvogels Alcedo atthis in de moerassen aan de noordkust van Spanje. Of het hier gaat om broedvogels uit nabijgelegen gebieden of om trekvogels uit noordelijker streken is onduidelijk. In de winter verblijven er in ieder geval maar weinig IJsvogels in deze moerassen. Om meer te weten te komen over deze doortrek werden in de nazomer en vroege herfst van 2007 en 2008 IJsvogels gevangen en geringd in Txingudi. De doortrekkende IJsvogels bleken vrijwel allemaal eerstejaars vogels te zijn. De timing van de doortrek verschilde niet tussen mannen en vrouwen. De tijd die werd doorgebracht in het gebied, varieerde nogal tussen individuen. Aan de hand van terugvangsten kon worden vastgesteld dat vogels die langere tijd in Txingudi bleven hun lichaamsgewicht constant hielden, terwijl de vogels die maar kort bleven in die tijd in gewicht achteruitgingen. Bij de mannetjes waren het vooral de zwaardere vogels die in het gebied bleven. Bij de vrouwtjes was dit juist andersom. Verder bleken laatkomers korter te blijven. De resultaten van dit onderzoek duiden erop dat de beschikbare habitat wordt bezet door de eerste vogels die arriveren, terwijl laatkomers elders een goed heenkomen moeten zoeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]