Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Garcia-del-Rey E., Collins C.T. & Volpone N.W. (2010) Food composition of the endemic Plain Swift Apus unicolor in the Canary Islands (Macaronesia). ARDEA 98 (2): 211-215
Een manier om te achterhalen wat gierzwaluwen eten is het verzamelen en analyseren van de voedselbal die ouders naar hun nestjongen brengen. Deze methode werd toegepast bij de Madeiragierzwaluw Apus unicolor, een soort die uitsluitend op Madeira en de Canarische Eilanden broedt. In totaal werden in enkele kolonies op Tenerife 32 ballen verzameld. In deze ballen werden 12.800 prooien aangetroffen, hoofdzakelijk bestaande uit insecten van de orders Coleoptera (kevers), Diptera (vliegen en muggen), Hemiptera (wantsen, cicaden e.d.) en Hymenoptera (vliesvleugeligen). Spinnen kwamen slechts in kleine aantallen voor met 2,6% van het aantal prooien. De grootte van de prooien was gemiddeld 2,46 mm, met als uitersten 0,5 en 9,7 mm. De ballen verschilden sterk in samenstelling van de prooidieren, terwijl de grootte van de prooien veel meer overeenkomst vertoonde. Dit duidt erop dat de grootte van de prooi voor de gierzwaluwen een belangrijk selectiecriterium is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]