Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Poisbleau M., Demongin L., van Noordwijk H.J., Strange I.J. & Quillfeldt P. (2010) Sexual dimorphism and use of morphological measurements to sex adults, immatures and chicks of Rockhopper Penguins. ARDEA 98 (2): 217-224
Dit onderzoek richtte zich op de vraag welke lichaamskenmerken het best gebruikt kunnen worden om onderscheid te maken tussen mannetje en vrouwtjes van de Zuidelijke Rotspingu´n Eudyptes c. chrysocome , een ondersoort die op de Falklandeilanden voorkomt. De snavel van volwassen en onvolwassen mannetjes bleek langer en hoger te zijn dan die van vrouwtjes uit dezelfde leeftijdsgroep. Ook waren de vleugels iets langer. Een rekenmodel dat de sekse vaststelt op grond van de lengte en hoogte van de snavel gaf een juiste voorspelling bij 92,6% van de adulte vogels en bij 91,8% van de onvolwassen vogels. Op het moment dat jongen uit het ei kruipen hebben mannetjes gemiddeld een langere snavel dan vrouwtjes maar de overlap is te groot om een betrouwbare voorspelling over de sekse te kunnen maken. Naarmate de vogels ouder worden, wordt het verschil tussen de seksen groter. Echter het percentage van de vogels waarvan de sekse juist geschat wordt blijft beperkt (68,2% van de vogels wanneer ze 18ľ19 dagen oud zijn, en 84,3% wanneer ze ouder dan 55 dagen zijn). Voor alle leeftijdsgroepen is de snavellengte de lichaamsmaat die het sterkst tussen de seksen verschilde.


[close window] [previous abstract] [next abstract]