Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Amezian M., Cortes J., Thompson I., Bensusan K., Perez C., Louah A. & El Agbani M.A. & Qninba A. (2010) Complete moult of an undescribed resident taxon of the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus / baeticatus complex in the Smir marshes, Northern Morocco. ARDEA 98 (2): 225-234
Kleine Karekieten Acrocephalus scirpaceus overwinteren normaal gesproken ten zuiden van de Sahara en ruien daar hun volledige verenkleed. Tijdens ringwerk in het noorden van Marokko werden geregeld ruiende individuen gevangen. Het betrof zowel adulte als juveniele vogels. Dat dit geen uitzonderingen waren, bleek ook uit het feit dat vijf vogels in meerdere jaren ruiend werden aangetroffen. De ruiperiode was variabel. Sommige vogels hadden laat in het najaar al hun complete verenpak geruid, terwijl andere in het voorjaar nog aan het ruien waren. Ten minste een deel van de vogels behoorde tot de lokale broedvogelpopulatie, aangezien verscheidene vogels werden teruggevangen tijdens het broedseizoen. Ook werd een aantal voorjaarsvogels in het najaar ruiend aangetroffen. De moerassen in het noorden van Marokko herbergen veel karekieten tijdens de winter. Het lijkt er dus op dat de lokale broedpopulatie (deels) standvogel is. De lokale broedvogels in het noorden van Marokko wijken qua maten, kleur en dus ook ruipatroon af van de Europese Kleine Karekieten. De taxonomische positie van deze populatie is momenteel onduidelijk. Het zouden Afrikaanse Karekieten Acrocephalus baeticatus kunnen zijn of een nieuwe ondersoort van de Afrikaanse of de Kleine Karekiet.


[close window] [previous abstract] [next abstract]