Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Väli Ü. (2010) Successful breeding of a ten-year-old hybrid spotted eagle Aquila clanga × A. pomarina retaining immature plumage characters. ARDEA 98 (2): 235-241
Hybridisatie tussen Schreeuwarend Aquila pomarina en Bastaardarend A. clanga komt in Europa veel voor. Er is echter weinig bekend over de vruchtbaarheid van de daaruit voortvloeiende nakomelingen. Hier wordt een vogel beschreven die in 2009 bij zijn nest in Estland werd gevangen en als nestjong in 1999 bleek te zijn geringd. Hij was gepaard met een Schreeuwarend, en was vermoedelijk dezelfde vogel die in 2006 op hetzelfde nest een jong had grootgebracht met een Schreeuwarend als partner. De gevangen vogel had een Schreeuwarend als vader en een Bastaardarend als moeder, iets wat uit zowel veldkenmerken als DNA-analyse naar voren kwam. Hoewel dit mannetje inmiddels tien jaar oud was, bevatte zijn verenkleed nog tal van kenmerken van een onvolwassen vogel. Dit verklaart misschien de meldingen van arenden broedend op een ongebruikelijk jonge leeftijd: de kans is groot dat dit volwassen hybride vogels zijn geweest met veerpartijen die deden denken aan die van een onvolwassen vogel (iets wat onder hybriden vaker voorkomt dan bij zuivere vogels). De beide jongen van dit mannetje hadden kenmerken van zowel Schreeuw- als Bastaardarend. Hij is het levende bewijs dat – althans sommige – hybriden van Schreeuw- en Bastaardarenden vruchtbaar zijn. Het mannetje broedde op slechts 9,4 km van zijn geboorteplaats. De nestplaats in een opstand oude Fijnspar Picea abies was kenmerkend voor Schreeuwarend, maar op landschapsschaal was de broedplaats typisch voor Bastaardarend: moerassen met grote waterpartijen. In Estland worden deze bastaardarendhabitats in toenemende mate door mengparen in gebruik genomen. Hybridisatie zou dan een tussenstap kunnen zijn in het uitstervingsproces van de lokale populatie Bastaardarenden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]