Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ryan P.G. & Ronconi R.A. (2010) The Tristan Thrush Nesocichla eremita as seabird predator. ARDEA 98 (2): 247-250
Het is bekend dat Tristanlijsters Nesocichla eremita, ook wel “Starchies” genoemd, eieren eten van zeevogels. De auteurs laten zien dat “Starchies” in staat zijn om eieren te openen van vogels ter grootte van een kleine albatros. In een kleine kolonie op Inaccessible, een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan, waren in ongeveer de helft van de gevallen waarbij eieren van de Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis verloren gingen, Tristanlijsters betrokken. Tristanlijsters bezoeken ook broedholen van stormvogels en prederen daarbij jongen met een gewicht tot wel 70 gram. Zij zijn dus potentieel belangrijke predatoren van eieren en jongen van zeevogels en kunnen zo een selectiekracht vormen tegen het alleen laten van eieren na het leggen en het vroegtijdig stoppen met het bebroeden van jongen door in holen broedende stormvogels op de Tristaneilanden. Het was al bekend dat “Starchies” op het eiland Inaccessible adulte Witbuikstormvogeltjes Fregetta grallaria aanvallen en doden. Daaraan kan nu het Bont Stormvogeltje Pelagodroma marina worden toegevoegd. Het is denkbaar dat Tristanlijsters gericht jacht maken op de volwassen stormvogels door ze in hun holen aan te vallen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]