Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wilson J.W., Wanless R.M., Burle M.-H., Angel A., Kritzinger P. & Stead B. (2010) Breeding biology of Brown Noddies Anous stolidus at their southern-most breeding site, Gough Island, in comparison to other sites. ARDEA 98 (2): 242-246
De Noddy Anous stolidus is een zeevogel die vooral in tropische gebieden broedt. De meest zuidelijk plek waar deze soort – zij het in kleine aantallen – broedt, is het eiland Gough, gelegen in de gematigde klimaatzone van de zuidelijke Atlantische Oceaan. Hier werd de broedbiologie van de soort onderzocht om een vergelijking te kunnen maken met soortgenoten die in de tropen broeden. In drie seizoenen werd het broedverloop van in totaal 19 nesten geregistreerd. In één seizoen werd de groei van acht kuikens en zes uitgevlogen jongen vastgelegd. De eieren werden tussen 2 en 12 december gelegd, de broedduur was gemiddeld 37 dagen en de eieren kwamen rond 15 januari (mediane datum) uit. Drie nesten kwamen erg laat uit, wat er op wijst dat het in deze gevallen ging om vervolglegsels na een mislukte broedpoging. De jongen waren na 46 dagen vliegvlug en werden erna nog 11 dagen in de buurt van het nest door hun ouders verzorgd. Van de eieren kwam 88% uit en van de jongen vloog 92% uit. Het broedsucces kwam hiermee op 81%, wat hoger is dan elders is vastgesteld. De grootte en groeisnelheid van de jongen van de Noddy op Gough zijn vergelijkbaar met die van soortgenoten op andere plekken in de gematigde zone van de Atlantische Oceaan. Ook is het tijdstip en duur van broeden vergelijkbaar met vogels van het noordelijk halfrond, behalve dat de Noddies van Gough tijdens onze wintermaanden broeden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]