Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van der Winden J., Poot M.J.M. & van Horssen P.W. (2010) Large birds can migrate fast: the post-breeding flight of the Purple Heron Ardea purpurea to the Sahel. ARDEA 98 (3): 395-402
Grote zware vogels kunnen relatief weinig reserves meenemen tijdens lange trekvluchten. Zij maken daarom veelvuldig gebruik van zweefvluchten of lange tussenstops om op te vetten. Purperreigers Ardea purpurea zijn grote vogels die actief vliegen tijdens de trek van Europa naar Afrika. Wij vermoedden daarom dat ze onderweg een of meer lange tussenstops zouden maken om op te vetten. De gegevens van zeven Purperreigers die met een satellietzender waren uitgerust, laten echter zien dat deze reigers snelle trekkers zijn die in 5 tot 7 dagen 4.000 km kunnen afleggen. En individu vloog, voornamelijk over zee, met de wind in de rug zelfs non-stop 5.600 km. De reigers trokken meestal gedurende de nacht en ook wel overdag, met slechts korte stops overdag. Ze verbleven alleen lang aan de grond voorafgaande aan de trek en na aankomst in de Sahel. Wij denken dat deze trekstrategie energetisch mogelijk is voor vogels met een maximum draaggewicht van 45 kg lichaamsgewicht per m2 vleugeloppervlak. Vogelsoorten met een hoger draaggewicht, zoals ooievaars en kraanvogels, moeten gebruikmaken van thermiek, waardoor de reis meer dan een maand duurt. Door hun gunstig draaggewicht kunnen Purperreigers sneller trekken dan veel andere grote vogels en daarmee mogelijk slechte habitats overslaan. Dit betekent wel dat er voorafgaande aan de trek goede gebieden moeten zijn waar zij kunnen opvetten, omdat ze voldoende vetreserves moeten meenemen. Ook moet er voldoende geschikt habitat (wetlands) zijn als ze in Afrika aankomen. Omdat de vliegduur gelimiteerd is voor deze soort, is een gebrek aan geschikt habitat bij aankomst in de Sahel mogelijk een betere verklaring voor de hoge sterfte in droge jaren dan de winteroverleving, omdat de meeste Nederlandse Purperreigers ten zuiden van de Sahel overwinteren, waar droge perioden nooit zo invloedrijk zijn. Dit zou ook de onduidelijkheid kunnen verklaren die er bestaat over de correlatie tussen wintermortaliteit en regenval in de Sahel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]