Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Czyż B. (2011) Do female Penduline Tits Remiz pendulinus adjust parental decisions to their mates’ behaviour? ARDEA 99 (1): 27-32
Het grootbrengen van jongen is een tijd- en energierovende bezigheid. Dit leidt tot een conflict tussen de ouders: beide zijn er immers bij gebaat als de ander harder werkt. Dan kunnen ze zelf energie besparen voor overleving of zelfs een ander broedsel beginnen. Bij Buidelmezen Remiz pendulinus kunnen zowel mannetjes als vrouwtjes in hun eentje een nest jongen grootbrengen. Zodra de eerste eieren in het nest zijn gelegd, gaat een van de ouders er vaak vandoor om elders opnieuw te beginnen. In de onderhavige studie is gekeken of de beslissing van het vrouwtje om wel of niet te blijven, afhangt van wat het mannetje doet. Bij twintig nesten werd het mannetje gevangen en overgebracht naar een gebied 20 km verderop. Dit moest simuleren dat het mannetje het nest verlaten had. Meer dan de helft van de beroofde vrouwtjes had binnen een of twee dagen een nieuwe partner, iets dat in de natuurlijke situatie erg zeldzaam is. Zes van die vrouwtjes gingen er alsnog zelf vandoor. Uiteindelijk ging iets meer dan de helft van de vrouwtjes in de experimentele groep op haar eieren broeden, wat niet afweek van het percentage in de controle groep waar de mannen niet waren verwijderd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]