Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Cecere J.G., Cornara L., Mezzetta S., Ferri A., Spina F. & Boitani L. (2011) Pollen couriers across the Mediterranean: the case of migrating warblers. ARDEA 99 (1): 33-42
Sommige Europese zangvogels eten nectar tijdens de trek door de Sahara of op eilanden in de Middellandse Zee. Daarbij blijft vaak stuifmaal achter op de snavel of het verenkleed. Het onderhavige onderzoek richtte zich op stuifmeel dat werd verzameld van zangvogels die op het Italiaanse eiland Ventotene in de Middellandse Zee pleisterden na vanuit Noord-Afrika overgestoken te zijn. Bij 147 trekvogels werden 38 verschillende planten (soorten, geslachten of families) vastgesteld. Het stuifmeel was vooral afkomstig van Kool Brassica spec., Reuzenvenkel Ferula communis, Citrusvruchten Citrus spec. and Eucalyptus Eucalyptus spec. De twee eerstgenoemde planten komen veel voor op het eiland, zodat het stuifmeel afkomstig kan zijn van plaatselijke planten. Citrus is een schaars voorkomende plant, Eucalyptus komt niet op het eiland voor, zodat het stuifmeel van elders afkomstig moet zijn. Zangvogels zouden een belangrijke rol als verspreider van stuifmeel van de vier genoemde planten kunnen spelen. De overige 34 planten werden zo weinig vastgesteld dat deze rol minimaal moet zijn. Wel kunnen de vastgestelde soorten een aanwijzing geven van de trekroutes van de zangvogels. Trekvogels droegen het stuifmeel van planten die het meest talrijk bloeiden op het moment van doortrek. Korteafstandstrekkers (Zwartkop Sylvia atricapilla en Baardgrasmus S. cantillans) droegen vooral stuifmeel van Kool, langeafstandstrekkers (Tuinfluiter S. borin and Grasmus S. communis) stuifmeel van Reuzenvenkel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]